Förbönstimma

Förbönstimma-Body

Vi träffas på måndagar mellan kl.19-19.30.

Då ges tillfälle till samtal, stillhet och bön.