Bobergskretsen av Röda Korset har avslutats och uppgått i Borensbergs Röda Kors krets

Svenska Röda Korset ( länk )

Till sist blev det ett faktum rödakorskretsen för socknarna Normlösa, Skeppsås och Älvestad lades ned och uppgick i Borensbergskretsen.
Förra styrelsen i Bobergskretsen tackar medlemmarna som varit engerade genom många år. Dock blev vi för få och med vånda fattades detta beslut i styrelse såväl som på kretsstämma.
Röda Korstets viktiga arbete fortsätter men i annan konstellation.
Regelbundet framkommer behovet av vår hjälp till människor i nöd.