Normlösa utvecklingsgrupp

Normlösa utvecklingsgrupp verkar via olika arbetsgrupper som uppstår kring olika frågor som behöver utvecklas. Bredbandsfrågan har varit en stor del för en grupp. Men den är också exempel på en fråga som behöver bevakning så att en utveckling sker utifrån teknik och nya användarbehov.

Därav har bygdelaget återigen aktualiserat denna fråga i samtal med kommunledningen.

Är du intresserad att delta i arbete kring dessa frågor hör av dig till Caroline Davidsson.

Samarbetet med Normlösa Skola, föreningarna och pastoratet fungerar bra. Men även här kan en utveckling ske vad gäller gemensamma frågor.


Arbetsgrupper inom bygdelaget har varit
Bredband
Kommunikationer
Byggnation
Hälsa
Skolgrupp i samverkan med Normlösa Skolråd och skola med personal
Hemsidegruppen
Broprojekt
Energiprojekt

Projekt gång- och cykelbro över Svartån är genomfört under 2005. Information kring projektet lämnas av Bengt Karlsson.

Projekt Bioenergi
Projektet som redovisas på annan plats har efter det genomförts fortsatt att arbetas med. Vid en träff med kommunens ledning fick styrelsen respit för att ta fram en entreprenör som skulle vara intresserad av att bygga och driva en halmanläggning i Normlösa. I ett samarbete med Lovanggruppen och deras konsult har nya kalkyler tagits fram. Är du intresserad av dessa ring Christer Hederberg.

Läget just nu sommaren 2006 är att vi inte hittat någon entreprenör vilket innebär att det samarbete som är möjligt mellan kommunen (Normlösa skola) och Kyrkan riskerar att spolieras.

Kommunen har sedan tidigare en inriktning att satsa på pellets i Normlösa skola.

Skänninge pastorat som bygdelaget har haft diskussioner kring samordning av framtida energiförsörjning i Normlösa med har ju under våren valt att ingå i ett etik- och energiprogram som sträcker sig under 3 år. En fortsatt diskussion måste till för att säkerställa de lokala behoven kopplat till helheten.

Samordning
Enligt bygdelagets uppfattning finns klara samordningsvinster med kommunen som skulle utveckla och förändra energiåtgången i framtiden. Det vill säga hur uppvärmningen av kyrka och församlingshem kommer att ske i framtiden.

Arbetstillfällen på landsbygden är och kommer att bli en viktig fråga för hur en bygd kommer att utvecklas i framtiden. Är det viktigt att behålla och hitta fler arbetstillfällen lokalt eller skall det mesta skötas via Mjölby och när det gäller kyrkan Skänninge?

Går det att skapa lokala arbetstillfällen? Kan vi GÖRA MER VAD GÄLLER UNGDOMSARBETSLÖSHETEN?

Vi har genom projektet kunna konstatera att det krävs att det finns bevakning från lokalt håll över dessa frågor annars blir det alltmer så att man skickar ut personal från tätorten för att lösa uppgifter på landet.

Vi menar att vissa uppgifter skall skötas lokalt därför att då uppstår många mervärden genom att det är personer som verkar i och kan bygden.

Några exempel som är möjliga att genomföra och inte bara är visioner, men det krävs mod och beslutsamhet hos de som beslutar.

- lokalt placerad vaktmästare för kyrkan, som även tar det yttre underhållet på skolan. Blir ca en heltid i Normlösa. Personen är placerad i Normlösa men användbar inom pastoratet i övrigt.

- Vad gäller skolan kan det finnas möjligheter för någon driftig entreprenör att sköta det yttre underhållet i skolan enbart. Skall ses som ett tillskott för någon med en egen verksamhet.

- En halvtids placerad vaktmästare i Skeppsås. Gärna med lokal anknytning.

- En lokalt placerad halmanläggning med en entreprenör som driver och sköter denna antingen själv alternativt via en anställd person

- Samordna kyrka eller kommun alternativt entreprenören vissa skötselbehov som Normlösa IF har vad gäller anläggningen på Torpavallen. Här är det möjligt att skapa arbete för någon med funktionshinder samt sommararbete för ungdomar.

- Återföra skötseln av Nederlösabadet lokalt vilket innebär fler uppgifter.

Du som har synpunkter och ideer hör av dig till bygdelaget.


 
NormlösaVapen

Tipsa oss...

om saker som är på gång eller annat som du skulle vilja läsa om här. Du kanske själv har något intressant att berätta... Maila in ditt bidrag till webmaster@bypasset.se

Fler Tips...

Vill ditt företag synas här?

_______________

_______________

_______________


Bredbandsnät
i Mjölby kommun

_______________


Solsidan
Bygg vid vattnet, på landet, nära staden
-Normlösa utanför Mantorp

_______________

_______________

_______________


Din lokala Bank
Mjölby
www.swedbank.se

_______________

_______________