SMUX

SMUX är en verksamhet som riktar sig till barn som går i årskurs 3 till årskurs 6.

Vårt främsta mål är att skapa möjlighet att ha en gemenskap där vi visar respekt för varandra, och där alla får känna sig värdefulla. Vi vill också visa barnen vad en gemenskap med Jesus innebär.

Vi träffas en gång i veckan till olika aktiviteter, lekar, spel, drama, pyssel mm. I början på hösten och i slutet av våren har vi uteaktiviteter då vi ägnar oss åt scoutaktiviteter, gör eldar, använder kniv, lagar mat ute. Varje termin har vi också en hajk med en övernattning.

Varje träff avslutas med en andakt då vi läser eller berättar något, sjunger och ber tillsammans.

SMUX träffas fredagar udda veckor 18.00-19.30

SMUX Bild
SMUXPROGRAM (92 KB)