Du är här:
 

LRF

LRF finns representerade i våra fem församlingar. Föreningen har haft en stark tillväxt de senaste åren till skillnad mot de flesta andra intresseföreningar. F.n. finns ca 169000 medlemmar inte bara lantbrukare och skogsägare utan många andra som bor och verkar på landsbygden.

Det är LRF:s uppgift att i första hand verka för ett lönsamt och uthålligt produktionsjordbruk i Sverige. Det hindrar inte att många människor som bor och arbetar med helt andra saker på landsbygden stöder och är medlemmar i LRF. Den rent personliga nyttan av att vara med i LRF kan bestå av billig prenumeration på tidningen Land (medlemsavg. är lägre än prenumerationen och då ingår tidningen i avgiften) rabatt på nya bilar, lägre försäkringspremier m.m.

Allt företagande som har sin bas i jorden, skogen, och landsbygdens miljö behövs för att stärka dem som bor och verkar där. Det gäller allt från nöt, gris, höns och lamm till skog , energi, entreprenad och turism.

Med andra ord DE GRÖNA NÄRINGARNA.

Vi vill verka för att kunna behålla produktionen i Sverige och gärna på landsbygden. Om vi köper de produkter som tillverkas i Sverige stannar pengarna här och kan göra nytta i skolan, omsorgen och sjukvården bl.a. Köper vi importerade produkter går våra pengar till deras skolor, omsorg och sjukvård.

Gå gärna med i LRF och påverka bygden genom en stark organisation med mycket resurser.

Ordförande i Normlösa- Skeppsås avd. är Lars-Åke Karlsson, 073-0737104.

I Bjälbo, Vallerstad och Väderstad, som tillhör Skänningeortens avd., är det Claes Pettersson, 0708-466263.