Gudstjänst

Gudstjänst firas ca 3 gånger per månad i regel kl. 10.00 (se särskilt programblad).