Gudstjänst

Gudstjänst firas 3 gånger per månad i regel kl. 10.30 (se särskilt programblad).