Du är här:
 

Bjälborådet

Bjälbo höst

Bjälborådet ska på Bjälbobornas uppdrag  verkar för att utveckla och förvalta byns kulturarv samt företräda och tillvarata bybornas intressen gentemot myndigheter och i olika forum. Högsta beslutande organ inom Bjälborådet är Bjälboborna själva som väljer styrelse en gång per år.