Välkommen till Bygdelaget i Normlösa Skeppsås Vallerstad

Vi är en styrelse för de tre samverkande byarna. Styrelsen består av representanter från samtliga byar. Bygdelaget arbetar för att samordna och utveckla verksamhet utifrån det gemensammas bästa. All verksamhet bygger på ett frivilligt och uppriktigt åtagande från bybor. Vi söker de som ser möjligheter i att genom support och deltagande i verksamheten, stort som smått utveckla både sig själva, familjen och de värden som finns i bygden. Vårt arbetssätt är att bilda arbetsgrupper som utvecklar och löser olika frågor. Vi vill att människor skall känna sig välkomna i bygden.
Vi vill att människor väljer vår bygd att flytta till därför:
 

  • att det är en bygd som lever och utvecklas

  • att vi ständigt prövar och utvecklar bygdens gemensamma vision som är gjord av barn, ungdomar och vuxna

  • att det är en bygd som bygger på människosyn, värderingar och gemensamma utgångspunkter

  • att det är en bygd med en framgångsrik skola och barnomsorg

  • att det är en bygd som värnar om de gemensamma värden och resurser som finns i bygden

Genom en konstruktiv samverkan med människor i bygden, kommunen, skolan, kyrkan, föreningar och företag ökar möjligheterna till en rik miljö och mångfald för alla som bor och verkar i bygden.
Att finna samsyn kring frågor är en viktig uppgift för styrelsen samt vara remissorgan i olika frågor. Här är bland annat uppgiften att samla och ge människor en möjlighet till dialog och samverkan.
Att stödja och bidra till ökat företagande i vår bygd.

Vad har vi bidragit till och vad har konkret åstadkommits?
Vi var värd för Östgötatinget 2003, rustat skolans bastu, ny belysning till idrottsplanen vid skolan. Utvecklat dialog och samverkan. Bredband till bygdens innevånare i Normlösa med omnejd. Vilsestig i Skeppsås. Dansbana i Vallerstad. Möten för företagare. Samlat föreningslivet för dialog och samverkan.

Vad har vi på gång?
Du kan bygga ditt hus i vacker miljö och strandnära inom snar framtid. Hemsidan du är på utvecklas ständigt.


 

Tipsa oss...

om saker som är på gång eller annat som du skulle vilja läsa om här. Du kanske själv har något intressant att berätta... Maila in ditt bidrag till webmaster@bypasset.se

Fler Tips...

Vill ditt företag synas här?

_______________

_______________

_______________


Bredbandsnät
i Mjölby kommun

_______________


Solsidan
Bygg vid vattnet, på landet, nära staden
-Normlösa utanför Mantorp

_______________

_______________

_______________


Din lokala Bank
Mjölby
www.swedbank.se

_______________

_______________