Aktuellt

Aktuellt i Skeppsås Missionskyrka-Body
Programblad-2 (1.1 MB)

3 söndag 1:a Advent 17:00 Ekumenisk gudstjänst i Skeppsås kyrka Körsång, Maria Löfgren, Lena Rask

9 lördag 15:00 Lantjul

17 söndag 16:00 Samling kring julkrubban för alla åldrar Ulrika Johansson, Ingela Wågbrant.

26 tisdag 10:00 Missionsgudstjänst Med kollekt till internationella missionsarbetet, Gudrun Svensson.