Aktuellt

Gudstjänsten är ett sätt att träffas för att få del av Guds ord. Några gånger per termin börjar vi med gemensam frukost före gudstjänsten. Ibland träffas vi till ett ”Livsnära samtal” där vi delar livserfarenheter med varandra. Alla är välkomna! Då det är annonserat ”Kyrkan Öppen” är man välkommen till en stund av egen bön i stillhet mellan kl 10.00-11.00

Livsnära samtal samt Kyrkan Öppen är inomhus, gudstjänsterna hålls utomhus och vid regn och ruskväder ställs de in. Medtag egen fikakorg om så önskas

Juni:

7 Sö 10.00 Öppen Kyrka

14 Sö 10.00 Gudstjänst, Henrik Wågbrant. Församlingsmöte

21 Sö 10.00 Livsnära samtal

28 Sö 10.00 Öppen Kyrka

Juli:

5 Sö 10.00 Öppen Kyrka

12 Sö 10.00 Öppen Kyrka

19 Sö 10.00 Gudstjänst, Ragnar Asserhed, nattvard

26 Sö 10.00 Livsnära samtal

Augusti:

2 Sö 10.00 Öppen Kyrka

9 Sö 10.00 Gudstjänst tillsammans med Betel, Mats & Ida Jarander

16 Sö 10.00 Livsnära samtal

23 Sö 10.00 Gudstjänst med terminsstart