Söndagsskolan

Söndagsskolan träffas de söndagar det är gudstjänst 10.00.

I söndagsskolan berättar vi från Bibeln, sjunger, samtalar och har roligt tillsammans.

Kontaktperson: Maria Nilsson 0142-360006