Vallerstads utvecklingsgrupp

Har i huvudsak arbetat med bredbandsfrågan, den 5 maj 2004 besökte MVnet bygdegården där ett 25 tal bybor slöt upp. De informerade hur man kan gå tillväga via iden att bygga en mast i Vallerstad.

En grupp bestående av Johan Wachtmeister, Carina Svensson, Gunnar Larsson, Lennart Andersson, Mårten Rangsjö samt adjungerad Christer Hederberg arbeta med frågorna. Ett flertal flygblad med information och intresseanmälan har gått ut, ett 30 tal var intresserade av att få bredband. Många företag har varit med i diskussionerna MVnet, Musketörsdata, Wasadata, Bore Net den sistnämnda visade störst intresse och med det mest realistiska konceptet.

Den 9 dec kallade gruppen till möte med Vallerstad och Skeppsås. Där informerade Borenet om sitt koncept de planerar att starta våren 2005.Ett 20 tal infann sig till detta möte.

Från kommunens sida har ingen information kommit avseende bidragsansökan till länstyrelsen till sista dec 2004.

Den projektgrupp som tidigare funnits och med deltagande från gruppen är nedlagd så finns inte de kontakterna med Kommunen för närvarande.


 
VallerstadVapen

Tipsa oss...

om saker som är på gång eller annat som du skulle vilja läsa om här. Du kanske själv har något intressant att berätta... Maila in ditt bidrag till webmaster@bypasset.se

Fler Tips...

Vill ditt företag synas här?

_______________

_______________

_______________


Bredbandsnät
i Mjölby kommun

_______________

_______________

_______________


Din lokala Bank
Mjölby
www.swedbank.se

_______________

_______________