Välkommen till Equmeniakyrkan i Skeppsås

equmeniakyrkan front
Svenska Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan har bildat en gemensam ny kyrka. Den heter Equmeniakyrkan. Som en följd av detta har Skeppsås Missionsförsamling bytt namn till Equmeniakyrkan i Skeppsås.

Vi vill vara ”en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen”.

Till kyrkan är vi alla välkomna oavsett var i livet vi befinner oss och hur vår tro ser ut. Equmeniakyrkan i Skeppsås önskar vara en mötesplats människor emellan och mellan Gud och människor. En mötesplats är söndagens gudstjänst. Viktiga delar i gudstjänsten är bibelns ord, predikan, sång och musik, utrymme för eftertanke och bön. Kyrkfikat efter varje gudstjänst är en möjlighet att samtala och lära känna varandra.

Utöver gudstjänsten finns andra verksamheter som du kan läsa om i vårt programblad.

Kyrkan inbjuder också till församlingsmedlemskap. I församlingen vill vi tillsammans söka, växa och utvecklas i tro på Jesus Kristus.