Ändring i program Årsmöte Skeppsås Hembygdsförening söndag 13 mars kl. 15.00

Publicerad 2014-02-04

På grund av sjukdom återbud från Barbro Johansson, Länsmuseet.

Som ersättare har vi lyckats få Elenore Wallin, Navestad  som kommer att berätta och visa bilder från sin resa till "Kina i mittens rike"

 
 
Skeppsås Hembygdsförening