Skolkort

SKOLKORT FRÅN SKEPPSÅS SKOLA
klasserna 1-2 och 3-6 från år 1921-22, 1925, 1928-32, 1934, 1936-37, 1940, 1943-46, 1950-1955, 1957-59 samt
klass 7 1955-61 och 1963 finns bevarade i Skeppsåsgården med namn på lärare och elever. På skolkortet från 1921 har vi ej kunnat identifiera alla namn på eleverna.

Skolbyggnaden uppfördes 1912 och skolverksamhet bedrevs fram till 1964

Har Du något eller några av de saknade korten hör av dig till:

Solveig Landelius
tel. 0142-36 20 44


 
Skolkort-Body