Emigrantregister

Med personer som utvandrade från SKEPPSÅS under åren 1861 - 1927

Uppgifterna är hämtade från landsarkivets utflyttningslängd C:5, 1861 - 1869, BI:3, 1870 - 1894
samt från Östergötlands emigrantregister med uppgift om destinationsort i utvandringslandet.

Emigrantregister