Skeppsåsgården

I föreningens lokal SKEPPSÅSGÅRDEN finns

  • foto- och klippböcker
  • skolkort från den tid då skolan var i bruk
  • emigrantregister från åren 1861 -1927
  • sockenbok sammanställd under åren 1996 -1998 av Agnete och Kurt Nissborg.
    Ur innehållet kan nämnas: glimtar ur Skeppsås historia, posthistoria, fastighetshistoria samt förteckning över de ca 275 färgfoton av bostads- och ekonomibyggnader samt på de flesta i socknen boende personer.

Skeppsåsgården öppen eller uthyres efter överenskommelse. Kontakta styrelsen för Skeppsås Hembygdsförening (skeppsas.hembygdsforening@bypasset.se).


 
Skeppsåsgården-Body