Brev från Bygdelaget

Publicerad 2007-03-01

Från Bygdelaget Normlösa Skeppsås Vallerstad och Normlösa utvecklingsgrupp har initiativ tagits att tillsammans med Normlösa IF och Normlösa hembygdsförening undersöka möjligheterna att hitta samverkan och/eller samgående med Normlösa utvecklingsgrupp vilket kan resultera i att Normlösa Byalag bildas. En arbetsgrupp har bildats med representanter från NIF, Hembygdsföreningen och Svenska Kyrkan för att utreda frågan.

Bakgrund
Under en längre tid har det varit svårt att rekrytera funktionärer till styrelseposter. Förtroendeuppdrag som ordförande, kassör och sekreterare har varit speciellt svårt att besätta.

Till de mer aktivitetsknutna delarna så går det lättare att få ledare att ställa upp.

Många är vi ledare eller funktionärer som varit involverade i flera föreningar samtidigt eller har flera uppdrag i samma förening.

I framtiden är det viktigt att de olika föreningarnas syften och mål finns kvar. Men går det att hitta andra arbetsformer som möjliggör en utveckling av föreningslivet i Normlösa istället för avveckling. För faktum kvarstår, vi som engagerar oss i föreningar och i styrelsearbetet blir färre och färre.

Varför ändra på något som funnits så länge?
Är det själva föreningen som är viktig eller är det vad den åstadkommer som är det viktiga, vad tycker du?

Hur kan vi som nu engagerar oss bidra till att nästa generation tar över det på landsbygden så viktiga föreningslivet.

Är det möjligt att öka intresset att delta hos fler bybor genom att försöka samordna den mer administrativa övergripande verksamheten till förmån för ett ökat engagemang i aktiviteterna som genomförs i bygden.

Kan vi på detta sätt avlasta några få personers stora arbetsinsats till förmån för att fler gör mindre men att ännu mer kommer att uträttas.

 

Ja.. vad tycker du? Hör av dig till Christer Hederberg som samordnar arbetsgruppen.
Vi startar vårt arbete inom de närmsta veckorna.

Christer Hederberg
Ordförande i Bygdelaget

 

Tipsa oss...

om saker som är på gång eller annat som du skulle vilja läsa om här. Du kanske själv har något intressant att berätta... Maila in ditt bidrag till webmaster@bypasset.se

Fler Tips...

Vill ditt företag synas här?

_______________

_______________

_______________


Bredbandsnät
i Mjölby kommun

_______________


Solsidan
Bygg vid vattnet, på landet, nära staden
-Normlösa utanför Mantorp

_______________

_______________

_______________


Din lokala Bank
Mjölby
www.swedbank.se

_______________

_______________

 
Normlösa utvecklingsgrupp