This website is accessible to all versions of every browser. However, you are seeing this message because your browser does not support basic Web standards, and does not properly display the site's design details. Please consider upgrading to a more modern browser. (Learn More).

Grävning för fiber

Denna vecka gräver vi för fiber i Järstad. Därefter försätter vi med Vallerstad och sedan Skeppsås. Du som än inte har bestämt dig än. Nu är det hög tid att göra det

www.bypasset.se/fiber finns mer information och dokument för anmälan.

En länk till denna sida kommer inkluderas i ditt meddelande.

E-postadresser angivna i denna tjänst kommer enbart användas till att skicka denna länk.

Denna fråga används för att undvika spam:

 
Bygdelaget Normlösa Skeppsås Vallerstad

Vill ditt företag synas här?

_______________


Bredbandsnät
i Mjölby kommun