Fiber

2015-03-05
För er som inte anslöt er genom fiberprojektet är det nu möjligt att ansluta sig i efterhand. Kostnaden är 25000kr + grävning till närmsta kopplings punk och material.
Är du intresserad kontakta Lasse Westman på Utsikt 0142-85594.

Bygdelaget söker intresserad till en projektgrupp för ett nytt Fiberprojekt för Normlösa by och närområde som inte rymdes inom Etapp 1. Kontakta fiber@bypasset.se om du vill vara med i en sådan grupp.
Just nu avvaktar vi nya regler får bidrag.
 

Status Etapp 1:

2014-10-01
Ettap 1 är nu avslutat och slutrapporterat till Länsstyrelsen. Det återstår en del arbete med markavtal och revision av projektet som ska vara klart till Bygdelagets årsmöte 2015.
Det blev totalt 120 anslutning.

 

2013-07-04
Nu är grävningarna i Vistena klara och pågår i Järstad. Sedan fortsätter grävningarna i Vallerstad. Därefter kommer Entreprenören AJ:s att följa stamnätet och försätta med Skeppsås, de delar i runt Normlösa som är med, Skonberga och avsluta med Nederlösa. Någon mera detaljerad tidsplan finns inte utan berörda kommer att kontaktas allt eftersom arbetet fortskrider.

En del har redan fått en fiberslag fram till tomtgränsen och andra kommer få det snart. Innan man gräver i trädgården (själv eller med hjälp av AJ:s) måste man begära utsättning av befintliga ledningar. Detta måste alla göra för sen egen tomt (för grävningen fram till tomtgräns beställer AJ:s utsättning). Man måste beställa utsättning dels genom ledningskollen.se och hos MSE.

Utsättning:
http://www.ledningskollen.se
Mse ring vår kontakt Lasse Westman 0702786110 eller MSE växel 0142 - 855 00.

Håltagning i vägg mm:
Innan Utsikt blåser fibern och sätter upp konverter hos er måste ni ta upp hål i väggen. Hur detta skall göras finns beskrivet här:
http://www.utsikt.se/bredband/foreningar/byalag/avtal-och-dokument/Skiss-haltagning-20130304.pdf

Information om installation i huset mm finns beskrivet i följande dokument sida 7-9.
http://www.utsikt.se/bredband/foreningar/byalag/avtal-och-dokument/Markanvisningar-2013-02-06.pdf

Val av tjänsteleverantör:
När fibern är inkopplad och aktiverad ska man välja tjänsteleverantör och teckna ett internetabonnemang. Mer information om tjänster och leverantörer finns här:
http://www.utsikt.se/bredband/privat/internet/tjansteguide/mjolby/

Ni som idag är anslutna mot masten i Normlösa är redan inkopplade i stadsnätet och kan efter att ni fått er fiber aktiverad meddela er tjänsteleverantör om detta så kopplar de om er.

Router mm:
Vi har fått en del frågor om man behöver göra något mer när man fått sitt bredband inkopplat.
Det man behöver är en router som fördelar internet trafiken till de datorer och apparater (IP-telefondosa, bredbands TV etc) som man kanske vill koppla in. Vi ska försöka ta fram mer information om detta senare.
 

2013-06-09
Fiberprojektet går nu in i en ny fas. Kommande vecka (24) inleds grävningarna i Vistena och kommer sedan fortsätta med Järstad , Vallerstad och sedan vidare längs stamnätet.

Entreprenören som är anlitad för grävning är AJ:s gräv från Öjebro. Han kommer även erbjuda grävning på era tomter, detta ingår ej i projektets grävning. AJ:s kommer kontakta alla för att planera detta och ge individuella kostnadsförslag. AJ:s gräv nås på 070-8753277.

Beskedet från Utsikt om när blåsning av fiber kommer ske är när all kanalisation är färdig. Avtalet med AJ:s säger att han ska vara klar senast 2013-10-30. Vi kan i dags läget inte ge något besked om när ni kan vara igång med internetanslutning via fiber. Återkommer med detta så snart vi vet.
 

Markägare kommer kontaktas i respektive område för skrivning av markavtal.

Avtal:

Nu är det dags att skriva kontrakt för de som omfattas av etapp 1 av fiberprojektet. Se karta etapp 1.

Följande dokument är skickade via E-post till de som lämnat intresseanmälan och omfattas av etapp1.
Följebrev
Avtal kanalisation
Bilaga 1 Avtalsvillkor
Avtal Utsikt

Här finns också Utsikts abonnemangsvillkor.

Kontaktuppgifter för områdesansvariga:

  1. Normlösa by (Fredrik Wågbant 070-4789712, Peter Eriksson 0705417366)
  2. Normlösa Hjälmestad - Torpa (Karl-Fredrik Blixt Hagholm 0703-864141, Erik Melkersson 0705-530470)
  3. Normlösa Nederlösa - Skonberga (Anders Rockler 070-5648886)
  4. Skeppsås by (Fredrik Lundqvist 070-6672005)
  5. Skeppsås Broby - Lottstad - Vågforsen (Lars Landelius 070-5482096, Martin Westman 070 3206269)
  6. Vallerstad (Lennart Andersson, vakant)
  7. Järstad (Mikael Ericsson 070-536 98 08)
  8. Vistena (Gustaf Bremer 070-5514188)

Ni som vill hjälpa till med planering mm kan kontakta Lars Landelius Bygdelaget (070-5482096 eller lars.landelius(snabela)bypasset.se).

Fiberanslutning för data, telefoni och TV är det som gäller i framtiden. Kopparnätet som vi idag har telefoni och ADSL igenom kommer att läggas ned inom en inte allt för avlägsen framtid. Har man då ingen fiberanslutning får man förlita sig på mobilnätet för telefoni och data. Fiberanslutningen är därför en viktig investering för framtiden.

Artikel i ATL om kopparnätets framtid.

Vi vill redan nu samla in intresseanmälningar för att få en bild av hur många som vill ansluta sig. Skicka epost till fiber@bypasset.se med följande uppgifter:

Namn:
Adress:
Postadress:
Fastighetsbeteckning:
Tel arb./hem/mobil:
E-post:

Antal intresseanmälningar:
57st 2012-04-16
72st 2012-04-18
99st 2012-04-21
113st 2012-04-24
139st 2012-05-01
151st 2012-05-08
173st 2012-05-20
182st 2012-05-23


 

Tipsa oss...

om saker som är på gång eller annat som du skulle vilja läsa om här. Du kanske själv har något intressant att berätta... Maila in ditt bidrag till webmaster@bypasset.se

Fler Tips...

Vill ditt företag synas här?

_______________


Bredbandsnät
i Mjölby kommun