Beslut vid Normlösa Kyrkliga Syförenings årsmöte den 12 mars 2011

Publicerad 2011-06-14

Vid Normlösa Kyrkliga Syförenings årsmöte den 12 mars 2011 beslutades att skänka följande:

1500 kr till SKUT, Svenska Kyrkan i Utlandet

4500 kr till SKM (Svenska Kyrkans Mission)/Lutherhjälpen

3000 kr till Ria Mjölby

samt Skolpsalmböcker till årskurs 1 i Normlösa skola.

 
 
Föreningar