Ny ordf. vald vid Skeppsås Hembygdsförenings årsmöte

Publicerad 2008-04-01

Som ny ordförande för Skeppsås Hembygdsförening har valts Gordon Wiström, Skeppsås

 
 
Skeppsås Hembygdsförening