JULGRANSPLUNDRING i Skeppsås söndag 9 jan. 2011

Publicerad 2014-02-04

Kl. 14.00 Ekumenisk familjegudstjänst i Skeppsås kyrka

Ringlekar kring granen utomhus vid SKEPPSÅSGÅRDEN

Korv och saft till barnen samt kaffeservering

Påsar till alla barn

VÄLKOMNA !

Skeppsås Hembygdsförening     

 
 
Skeppsås Hembygdsförening