Julbord i Skeppsåsgården

Publicerad 2014-02-04

Inbjudan Julbord (96 KB)

 

Julbord i Skeppsåsgården
Söndagen den 21 november 2010, kl. 14.00

För underhållningen:
Spelmansglädje med Rolf och Harald

Anmälan senast söndag 14 nov. till Birgit 0142-36 20 38 eller Bertil 0142-12216

Kostnad 175 kr/person
Subventionerat med medel erhållna ur Johan Svenssons Donationsfond

 

Hjärtligt Välkomna!
Skeppsås Hembygdsförening

 
 
Skeppsås Hembygdsförening