Fakta om Vallerstad socken

Befolkning.

Vallerstad socken, 2 210 ha, är en utpräglad jordbruksbygd med sex mindre byar: Götevi, Hassla, Heljorp, Melstad, Narveryd och Vallerstad kyrkby. I socknens norra del finns ett sammanhängande skogsområde. Invånareantalet är ungefär 220, varav knappt 30 är ålderspensionärer, ca. 115 i förvärvsarbetande åldrar och resten är studerande ungdom och barn.

Endast ett 15-tal är sysselsatta inom lantbruket p.g.a. färre men allt större jordbruksenheter och rationellare jordbruksmetoder. Några lantbrukare har binäringar. Flertalet sockenbor förvärvsarbetar i de kringliggande tätorterna. Industrier, skolor och daghem saknas.

Vallerstad socken tillhör Mjölby kommun och ingår i Skänninge pastorat, Linköpings stift. Närmaste tätort är Skänninge.

 

Föreningsliv.

I Vallerstad finns följande föreningar: Kyrkliga syföreningen, Kyrkokören ”Vallerstad vokalensemble”, Idrottsföreningen, Hembygdsföreningen och nu senast ingår vi också i Bygdelaget Normlösa, Skeppsås, Vallerstad.

Vallerstad skola upphörde 1972. Skolbyggnaden är renoverad och används nu som bygdegård. Hembygdsföreningen ansvarar för drift och underhåll och anordnar olika aktiviteter.

I bygdegården förekommer många olika aktiviteter, bl.a. fungerar den som fritidsgård en kväll i veckan under höst- och vårterminerna.

Bygdegården hyrs även ut till många olika privata möten och fester.