Vallerstad Bygdegård

Byggd som skola i slutet av 1920 talet, byggnaden var skola framtill början av 1970 talet då den lades ner, var kvar i kommunal ägo fram till 1993, då huset blev bygdegård, upprustning skedde med hjälp av ALU arbetskraft (arbetsmarknadsprojekt).

Huset är ca 350 m2 varav nedre plan ca 200, på övervåningen drivs sedan slutet av 1960 talet en liten fritidsgård, en kväll i veckan, onsdagar mellan kl. 18- 20.00, där utrymme för bl.a. innebandy, bordtennis och många andra barnaktiviteter ges, huset är lämpligt för uthyrning till barnkalas.

Nedre plan består av stora salen ca 75m2, pub ca 40m2, bibliotek ca 30m2 kök och entré, lokalen har karaktär av festvåning, hyrs ut mest till privata arrangemang ex. födelsedagsfester, bröllop, pubkvällar, minnesstunder, föreningsfester m.m. och i egen regi några pubaftnar om året.

Vallerstad församling använder lokalen som församlingshem, hembygdsföreningen har sin verksamhet förlagd till huset med styrelsemöten trivselkvällar dagledigaträffar, andra föreningar har medlemsmöten, studiecirklar m.m.

Våren 2005 gick bygdegårdsföreningen upp i hembygdsföreningen.

Vi hyr gärna ut till enklare övernattningar med egna liggunderlag, pris efter överenskommelse.

 

Priser, uthyrning

Nedre plan 1000:-

Eller delar av nedre plan.
Stora salen 400:-
Kök 100:-
Pub + kök 400:-
Bibliotek 100:-
Övrigt, lokala föreningar, medlemsmöten
Söndag – torsdag 250:-
Barnkalas 150:-


För bokning ring.

Lena Andersson tel. 0142- 36 30 86

 

Välkomna!