Normlösa IF Styrelse och föreningsrepresentanter

NIF Logo Färg

Normlösa IFs styrelse 2017

Ordförande: Pontus Sjösten, 0142-360020

Kassör: Håkan Boresson

Sekreterare: Nille Jelvehed

Vice ordförande: Erik Melkersson, 0705-530470


 

Revisorer: Ingvar Josefsson och Gunilla Martinsson

 

Övriga kontakter:

Fotbollslek/fotboll: Sven Hedlund, Anders Werner

Innebandy (för vuxna): Peter Berg 0142-360260,  / Marcus Clark, 072-310 14 07


Tipspromenad: Erik Melkersson, 0705-530470