Normlösa IF Styrelse och föreningsrepresentanter

NIF Logo Färg

Normlösa IFs styrelse 2018

Ordförande: Pontus Sjösten, 0701-842235

Kassör: Håkan Boresson, 0705-890066

Sekreterare: Nille Jelvehed, 0725-333041

Vice ordförande: Erik Melkersson, 0705-530470

Suppleant: Ulrika Andersson, 0739-250309


 Revisorer: Ingvar Josefsson och Gunilla Martinsson

 

Övriga kontakter:

Innebandy (för vuxna): Peter Berg 0142-360260,  / Marcus Clark, 072-310 14 07

Tipspromenad: Erik Melkersson, 0705-530470