Bli medlem

Årsavgiften för 2018 i Normlösa IF är oförändrad

Avgifter för att delta i verksamheten är:

  • 100:-/enskild eller 250:-/ familj
    betalas på postgiro 619961-6
  • Terminsavgift betalas till ledare
    50:-/deltagare/ barn
    100:-/deltagare/vuxen
     

 
Bli medlem-Main