Du är här:
 

NIF:s gymnastik

Det är alltid dags att träna knoppen och kroppen!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Anmälan för barn och vuxengrupper:

Gör så här....
Anmäl dig som medlem i Normlösa IF. 
Medlemsavgift betalas enklast via Internet postgiro: 619961-6
Ange namn och telefonnummer på inbetalningen.

Medlemsavgift 100:-/ person eller 250:- / familj
Betalas på postgiro 619961-6


Terminsavgift för gymnastik:
50:- /deltagare/barn
100:-/ deltagare /vuxen
 

Aktivitetsavgift betalas till ledare för aktivitet.


VARMT VÄLKOMNA!Vi vill kunna erbjuda gymnastik för alla barn och vuxna i Normlösa med omnejd.

Målet är att:

  • det finns deltagare till alla grupper
  • ledarna har utbildning så att de känner sig starka och säkra i sina roller som ledare
  • kunna erbjuda första hjälpen utbildning till alla ledare
  • göra gruppindelning och övningar som gör att deltagare kommer tillbaka
  • uppdatera redskap/utrustning som gör att grupperna attraktiva
  • nära samarbete med Normlösa skola/fritids

 
Gymnastik & aktiviteter under sommaren 2010-Main