Du är här:

Ljusgudstjänsten 3 Advent - Bilder från Normlösa kyrka!

Publicerad 2007-12-17

Ljusgudstjänsten 3 Advent - Bilder från Normlösa kyrka!-Body-8
Ljusgudstjänsten 3 Advent - Bilder från Normlösa kyrka!-Body-7
Ljusgudstjänsten 3 Advent - Bilder från Normlösa kyrka!-Spotlight
Ljusgudstjänsten 3 Advent - Bilder från Normlösa kyrka!-Body-6
Ljusgudstjänsten 3 Advent - Bilder från Normlösa kyrka!-Body-5
Ljusgudstjänsten 3 Advent - Bilder från Normlösa kyrka!-Body-4
Ljusgudstjänsten 3 Advent - Bilder från Normlösa kyrka!-Body-3
Ljusgudstjänsten 3 Advent - Bilder från Normlösa kyrka!-Body-2
Ljusgudstjänsten 3 Advent - Bilder från Normlösa kyrka!-Body

Tack Liselotte och Birgitta för att Ni gjorde ljusgudstjänsten möjlig

Normlösa kyrkoråd och Normlösa skola