This website is accessible to all versions of every browser. However, you are seeing this message because your browser does not support basic Web standards, and does not properly display the site's design details. Please consider upgrading to a more modern browser. (Learn More).

Årsmöte Vallerstads hembygdsförening

Årsmötet för Vallerstads Hembygdsförening kommer gå av stapeln 26 augusti kl. 18. Vi träffas utomhus vid Bygdegården. Välkomna önskar styrelsen

En länk till denna sida kommer inkluderas i ditt meddelande.

E-postadresser angivna i denna tjänst kommer enbart användas till att skicka denna länk.

Denna fråga används för att undvika spam: