This website is accessible to all versions of every browser. However, you are seeing this message because your browser does not support basic Web standards, and does not properly display the site's design details. Please consider upgrading to a more modern browser. (Learn More).

Skeppsås stick- och bokcafé börjar igen

Vi börjar söndagen den 22 september kl. 18:00 - 21:00. Vi bestämmer gemensamt vilka söndagar som passar oss, efter det annonseras tiderna på bypasset, anslagstavlan och programblad.

En länk till denna sida kommer inkluderas i ditt meddelande.

E-postadresser angivna i denna tjänst kommer enbart användas till att skicka denna länk.

Denna fråga används för att undvika spam: