This website is accessible to all versions of every browser. However, you are seeing this message because your browser does not support basic Web standards, and does not properly display the site's design details. Please consider upgrading to a more modern browser. (Learn More).

Betonggjutning i Snickarhem

Lördag 25 maj och 8 juni kl 13:30 är vi välkomna till Snickarhem för att gjuta i betong, till exempel fågelbad, ljuslyktor och blomkrukor. Sand, betong och fika finns på plats.

En länk till denna sida kommer inkluderas i ditt meddelande.

E-postadresser angivna i denna tjänst kommer enbart användas till att skicka denna länk.

Denna fråga används för att undvika spam: