This website is accessible to all versions of every browser. However, you are seeing this message because your browser does not support basic Web standards, and does not properly display the site's design details. Please consider upgrading to a more modern browser. (Learn More).

Årsmöte i Skeppsås Hembygdsförening, söndag 4 mars

Årsmöte med gästföreläsare Anja Praesto. Hon arbetar på Östergötlands museum och kommer berätta kring ”Gömda o glömda platser i Östergötland” 
Servering av kaffe och semlor. Välkomna till Skeppsåsgården!
Datum: Söndagen 4 mars kl 15

En länk till denna sida kommer inkluderas i ditt meddelande.

E-postadresser angivna i denna tjänst kommer enbart användas till att skicka denna länk.

Denna fråga används för att undvika spam: