This website is accessible to all versions of every browser. However, you are seeing this message because your browser does not support basic Web standards, and does not properly display the site's design details. Please consider upgrading to a more modern browser. (Learn More).

Årsmöte Normlösa Hembygdsförening söndagen den 19/2 kl 14 i församlingshemmet

I år kommer vi även att få ta del av Normlösas historia genom Sture Wallin och Gösta Lind. Har ni några frågor ni vill ställa till dem, maila gärna charlotta.davidsson@gmail.com så får de lite tid att förbereda sig.

Varmt Välkomna!

En länk till denna sida kommer inkluderas i ditt meddelande.

E-postadresser angivna i denna tjänst kommer enbart användas till att skicka denna länk.

Denna fråga används för att undvika spam: