This website is accessible to all versions of every browser. However, you are seeing this message because your browser does not support basic Web standards, and does not properly display the site's design details. Please consider upgrading to a more modern browser. (Learn More).

Årets Normlösabo 2017

På Normlösadagen den 10 /11 korade vi årets Normlösabo. Grattis Helen Boreson Holmberg! `Helen är sedan många år tillbaka med sitt konstnärskap en stor amassadör för Normlösa. Hon har bl.a. utställningar i kommunens bibliotek och deltar i den årligt återkommande Konstrundan. Med sina vackra målningar fångar hon betraktarens ögon.´

En länk till denna sida kommer inkluderas i ditt meddelande.

E-postadresser angivna i denna tjänst kommer enbart användas till att skicka denna länk.

Denna fråga används för att undvika spam: