This website is accessible to all versions of every browser. However, you are seeing this message because your browser does not support basic Web standards, and does not properly display the site's design details. Please consider upgrading to a more modern browser. (Learn More).

Fiberprojekt status 130609

Fiberprojektet går nu in i en ny fas. Kommande vecka (24) inleds grävningarna i Vistena och kommer sedan fortsätta med Järstad, Vallerstad och sedan vidare längs stamnätet.

En länk till denna sida kommer inkluderas i ditt meddelande.

E-postadresser angivna i denna tjänst kommer enbart användas till att skicka denna länk.

Denna fråga används för att undvika spam:

 
Bygdelaget Normlösa Skeppsås Vallerstad

Vill ditt företag synas här?

_______________


Bredbandsnät
i Mjölby kommun