Säg din mening om att Normlösa skolas årskurs 4-5 föreslås flyttas till Mantorp

Publicerad 2011-10-05

Sunt bondförnuft (171 KB)
Brev till corren (87 KB)

 

 

 

 

Länkar:
Radio östergötland om skolan i Västra Harg
Facebook grupp 

Med anledning av att skolnämnden föreslagit att flytta Normlösa skolas årskurs 4-5 till Mantorp så bjöd Bygdelaget in Skolnämnden för ett öppet möte onsdagen 21 september 2011.
Ordförande i förskole-och skolnämnden Rainer Fredriksson, skolchefen Lotta Gylling, rektor Anna Andersson m.fl. pratade. Ett 20-tal kom och lyssnade på vad de hade att säga.

Rapport från Normlösarådets möte:
På Normlösarådet diskuterades mestadels Mjölby kommuns planerade sparåtgärderna som innefattar att flytta årskurs 4 och 5 från Normlösaskolan: en utförligare rapport om vad som tog upp kommer med mötesprotokollet. Jag tänkte dock redan nu hänvisa er som är engagerade i denna fråga att kontakta bygdelagets ordförande Lise-Lott Winnberg (mc.normlosa@telia.com). Lise-Lott arbetar intensivt för att förhindra att den planerade flytten genomförs och vill gärna samarbeta kring detta med andra föräldrar.

Namninsamling

Hjälp till att samla in namnunderskrifter. Skrivut namninsamlingslista och när du är klara lämna den till Lise-Lott Winnberg eller Lars Landelius.
 

 

Kommentarer

18 kommentar(er) på denna sida. Lägg till din egen kommentar nedan.

Lise-Lott Winnberg
2011-09-23 17:36 [ 1 ]

Hej!

Jag tycker att kommun skall fundera på vad "Levande landsbygd" innebär. Vi gör allt som staten förväntar sig av oss. Det schaktas mark för nybygge och nyinflyttning ca 30 fastigheter är planerade inom de närmaste åren. Det innebär att Normlösa by kommer att nästa dubblas i antal fastigheter. Profilering av Normlösa skola är kanske en lösning? Vad tror du? Tack för ordet.

Lars Landelius
2011-09-23 19:57 [ 2 ]

Förslaget att flytta årskurs 4-5 i Normlösa och Västra Harg till Mantorp kan i bästa fall spara 700 000. Det Motsvarar mindre än 0.1% av kommunens totala nettoutgifter. Lotta Gylling (Skolchef) påstår att osthyvelprincipen i besparingar innom skolan är uttömd, detta tror jag är långt ifrån sanningen. Jag tror man tänker helt fel. Landsbygdskolorna borde ses som en resurs. Med lite profilering mot natur och miljö borde man kunna få ett antal föräldrar som har sina barn i Mantorp och Skänninge skolor att välja Normlösa och man skulle då få fulla klasser och en lägre kostnad per barn.

Maud Heljelid
2011-09-25 19:47 [ 3 ]

Jag tror också att det måste finnas flera sätt att hyvla på.

En svindlande tanke är att det denna mötes kväll faktiskt gick åt nära nog 40 tim arbetstid. Två identiska möten, 8 pers som närvarade, totalt ca 4,5tim, (8*4,5=36) tid kostar... Jag tror det är förödande för hela byggden om skolan naggas i kanten. Skolan är förutsättningen för att folk ska vilja bo och leva här. Hus priserna kommer väl inte att skjuta i höjden direkt. Jag ser ingenting i detta förslag som skulle kunna vara till gagn för oss som bor här.

Det finns tydligen ingen lag som styr hur lång restid en elev får ha, vilket också känns lite läskigt. Kan det bli så att restiden från Mantorp tar ett par tim, för att man vill spara ett par extra ören även där. Det vet vi inte än.

Förslaget de lade fram lät väldigt defenitivt, här är vårt förslag, inget bättre finns, nog med förslag. Lätt att känna sig lite uppgiven i det läget.

Vad tror ni, är det lönt att lägga kraft på att morra?

Fredrik & Annie Wågbrant
2011-09-25 20:40 [ 4 ]

Som invånare i Normlösa, och föräldrar till barn i Normlösa skola är jag tvungen att reagera mot skolnämndens besparingsåtgärder för att klara budgeten 2012. Hur tänker ni? Har ni slutat satsa på barn? Det verkar som de kommer alldeles för långt ner i prioriteringslistan när det gäller pengar, och allt som ska sparas. Barnen är det viktigaste vi har och måste prioriteras! Som presenterades på mötet i Normlösa skola den 21/9-2011 har förskole- och skolnämnde redan varit tvungen att spara in ca 9 miljoner kronor sedan 2009. Var och när ska det sluta? Någon gång måste ni inse att det finns en gräns för hur mycket stryk barnen ska ta när kommunen måste spara pengar. Ni måste hitta alternativ.

Har ni inte tagit beslut att ni ska satsa på skolor och landsbygden? Det står på Mjölby kommunens hemsida att "Av Mjölby kommuns 26 000 invånare bor cirka 6 000 på landsbygden. Detta gör landsbygden till en aktiv och mycket viktig del för kommunens utveckling." Att det finns en fungerande skola i byar som Normlösa och Västra Harg är naturligtvis viktig för barnfamiljer, både för de som är bosatta i byarna nu och för de som vill flytta ut till landsbygden i framtiden. Som jag ser det, är det inte direkt satsning att flytta årskurs 4 och 5 från Normlösa och Västra Harg till Mantorp å att skolorna blir bara F-3. Om viljan finns går det att hitta en annan lösning än att flytta årskurs 4-5. Frågan är om ni har den viljan!!

Maud Heljelid
2011-09-26 21:19 [ 5 ]

En liten fundering! (som jag naturligtvis borde ha frågat på mötet, men jag tänkte inte på det just då)

Hur går det igentligen till när människorna som har hand om vår skolportmonä gör sina sparförslag?

 1. Tittar man längst bak i handboken och går efter någon sorts mall? 1milj i sparkrav = minskad städning av samtliga toaletter 4milj i sparkrav = nedläggning av skolor, gärna i ytterkanterna av kommunen osv.

 2. Delar man en flaska vin och "brainstormar", för att sedan, på kommunens bekostnad, ta taxi hem?

 3. Eller kollar man hur andra kommuner gör?

Jag tänker så här; Finns det ett samarbete mellan kommunerna så att vår Lotta på skolnämnden kan se, på nån statestik, att tex Haparanda lyckats spara så där super mycket. I så fall kunde ju vår Lotta lyfta luren och slå en signal till,låt säga, Gertrud på skolnämnden i Haparanda, och fråga hur hon bar sig åt.Eller måste alla kommuner, och då främst Mjölby, tänka ut alla sparideer själva. Det är då det blir som på mötet. Vi har ett förslag, nog med förslag!

Ibland står det artiklar om skolor med egen kock, hembakat bröd mm., som ändå inte ökat sina kostnader. När jag som lekman läser sådant tänker jag; Så himla smart, i morgon kommer alla skolor att ringa dit för att få reda på hur man gör, och så blir det så överallt, men det sker aldrig.

Vågar kommunerna dra nytta av varandras kunskaper, erfarenheter och ideer eller jobbar man efter tanken "sköt ditt eget och skit i andra"?

Nån som vet?

Lise-Lott Winnberg
2011-09-27 11:03 [ 6 ]

Delar av vad jag skickat till corren idag.

Vi kan läsa om Normlösa och Västra Hargs Skolor i Corren om hur Kommun tänker rösta genom dåliga och ej genomtänkta förslag från Skolnämnden. Jag undrar hur mycket arbete som man lagt på konsekvens/Riskanalysen . Landsbygdsskolorna betyder mycket mer är utbildning och fostran av våra barn och ungdomar. Landsbygdsskolorna är Hjärtat i våra bygder och borde ses som så. Normlösa och Västra Harg bygdelag har skickat påstötningar till KS politiker. Politikerna sitter just nu med Budgetberedning 2012 och skall gå igenom alla beslut från diverse nämnder.

Vi ser att man tar merkostnaden på landsbygden från landsbygdsstödet. Vi behöver våra skolor.

Det finns en diskussion på www.bypasset.se och www.vastraharg.com

Jag tycker att det är skrämmande att man tar fram förslag till beslut i så stora frågor utan att först gjort en konsekvens/risk analys samt diskuterat det med oss som bor på Landsbygden. Vi är tacksamma att Corren skriver om nämndernas arbete annars vet vi inte vad de gör. Vi känner att kommun sätter "Käppar i Hjulen" i en landsbygd där "Hjulen snurrar"

Jag har svårt att se att man ej kan ta denna kostnad på annan nämnd i kommun.

"De samhällen som lyckats ta fasta på det positiva i närheten mellan människor är också de samhällen som mer framgångsrikt än andra vågar prova nya lösningar och se möjligheterna istället för problemen".

Jag har begärt att få konsekvens/risk analys, 2011-09-16. Den lyser med sin frånvaro. Skolnämnden och Lotta Gylling bör förklara ekvationen av nedan.

Jag och många med mig har svårt att se att man kan räkna 900-200=700. Om man tar med alla konsekvenser/risker så blir det en helt annan ekvation och något mer komplicerad. Vi kan tänka oss att man tar barn från Mantorp och Skänninge för att fylla våra skolor. Då blir skolnämdens budget mer korrekt nyttjad och nedskärningar behöver ej göras.

Tack för ordet!

vänliga hälsningar

Lise-Lott Winnberg Ordförande Bygdelaget Normlösa Skeppsås Vallerstad

Lise-Lott Winnberg
2011-09-28 10:07 [ 7 ]

Detta har jag framfört till politiker

Vi vill bara att ni som politiker skall se det vi ser.

Landsbygdsskolorna är inte bara skolfrågor utan även landsbygdsfrågor och då borde man kunna ta ett beslut om att använda landsbygdsstödet för att stötta våra skolor som nu är i en svår situation. Landsbygdsdepartementet gick ut med nya pengar för att gynna utflyttning på landsbygden. Utbilningsdepartementet gick ut med nya pengar för att gynna diverse reformer, lyft och kompetensutveckling. (Skolnämnden i Mjölby gör tvärtom. Jag undrar om skolnämden blivit trötta på nedskärningar och vill visa det genom de förslag som de skickat er politiker. Skolnämnden borde igentligen ställa sig upp och säga att det fungerar inte att spara mer på skolan och barnen. Vi kan inte göra detta igen och igen utan att det får svåra samhällskonsekvenser.)

Vi gör allt för att barnen skall komma och räcka till i våra skolor och just nu ser vi ljust på framtiden.

profilera skolan

Utöka skolans upptagningsområdet

Schaktningen av 25 fastigheter, "Solsidan" kostar kommun inget. Det är en ren inkomst där privata intressenter står för kostnaden. Jag ser att vi står i ett vägskäl och frågan är skall vi satsa eller lägga ner. Jag ser att det finns krafter lokalt som vill satsa och då "kör vi"

Skolnämndens förslag bådar inget gott för skolan, landsbygden och Mjölby kommun i stort. Det är ett förslag där man bara ser problem och inga möjliga lösningar.

Vi känner att kommun sätter "Käppar i Hjulen" i en landsbygd där "Hjulen snurrar"

"De samhällen som lyckats ta fasta på det positiva i närheten mellan människor är också de samhällen som mer framgångsrikt än andra vågar prova nya lösningar och se möjligheterna istället för problemen".

"Sunt bondförnuft" det är allt vi kräver av er

Tack för ordet.

vänliga hälsningar

Lise-Lott Winnberg ordförande Bygdelaget Normlösa Skeppsås Vallerstad

Lars Landelius
2011-09-28 13:47 [ 8 ]

http://www.corren.se/asikter/ordet-fritt/?articleId=5788974

Charlotte Hedlund
2011-10-06 19:53 [ 9 ]

Hej!

Jag känner att en flytt av 4 or och 5 or vore en katastrof för bygden. Om de drar in på skolan är jag rädd för att folk flyttar på sig från området för att det blir för långa resvägar för de mindre barnen. Skolan är en viktig del till varför man valt att bo här på landsbygden och att det finns en bra landsskola. Vi bor en bra bit från skolan och min son åker redan skolbuss till normlösa nu när han är 6 år. På morgonen tar det 20 min till normlösa och om han nu ska fara vidare med bussen sen blir det en rejäl stund att sitta på en buss. Vi bor nämligen mellan Vallerstad och Fornåsa och tillhör normlösa skola. Allstå på helt ”fel” sida och långt från mantorps skolorna. Och jag vet att det finns fler barn som går i skolan i normlösa som bor i mitt område . Jag vet att de åker till mantorp i år skurs 6 men då känns det mer okej. Jag tycker att det är på tok för tidigt att åka skolbuss så långt som till mantorp när man är 9-10 år.

Jag hoppas att skolan ska få möjlighet att blomstra istället för det är mycket barnfamiljer som vill flytta hit och väljer att bo i bygden.

Charlotte, Sven Hedlund

Erik Svantesson
2011-10-08 09:12 [ 10 ]

Redan när man flyttade klass 6 till Mantorp sa vi att detta är ju bara ett sätt att öka kostnaden per elevplats så att det skulle bli lättare att motivera en nedstängning av skolan i ett senare skede. Detta förnekades dock av dåvarande skolchefen. Det är ju bättre att öka "kundunderlaget" något som faktiskt sker nu med nybyggnation och ett generationsskifte i övrigt. Att minska elevantalet minskar ju bara en liten del av kostnaderna. Alla fasta kostnader finns ju kvar och måste nu fördelas på ett mycket litet antal elever.

Anna Sandberg
2011-10-10 07:31 [ 11 ]

Min fråga till kommunen är om de räknat med hur mycket som skolskjutsarna kostar i jämförelse med att låta barnen gå kvar i Normlösa och Västra Harg. Jag har även svårt att förstå deras besparingslösningar. För ca 1 år sedan så sprarade man in på förskolans "fruktstund" för att detta var en så stor kostnad. Men sedan, ett halvår senare, införde man fruktstunden igen! Helt plötsligt fanns pengarna igen! Kan någon förklara vad det var som hände? Frukten var en "stor" fråga då, men sen var det inte det (man pratade om att man sparade in en hel tjänst genom att ta bort frukten, dvs närmara 250 000 på ett år) Är det då inte bättre att man tar bort frukten igen, om det kan göra att man spara in så mycket pengar, och satsa den pengen på skolans verksamhet istället? Det skulle vara mycket intressant att se och granska kommunens budget! Mvh Anna Sandberg

Lise-Lott Winnberg
2011-10-10 09:54 [ 12 ]

Jag vill att vi hjälps åt med att påverka politikerna i KS. Vi vill självklart att de röstar Nej på besparingar gällande skolan och speciellt besparingen som gäller våra Landsbygdsskolor.

Ring en politiker och för fram vår sida. "Levande landsbygd är vårt motto" Alliansen och SPI stödjer oss och röstar mot budgetförslaget.

Jag vill att ni hjälper mig och lägger lite mer krut på MP, V och SD. Jag vill gärna se att de förstår konsekvensen av felaktigt beslut i KS och senare i Kommmunfullmäktige. Jag vill gärna se att de ställer sig på vår sida och röstar mot besparingen på skolan och landsbygdsskolorna. Mandatfördelning i mjölby

Kommunfullmäktige

Sverigedemokraterna 2 mandat

Björn Stridbäck Tel 0707-47 26 42

Mikaela Asklöf Tel 0733-20 21 70

             _____
              2mandat

Moderaterna 11

Folkpartiet 4

Centerpartiet 3

Kristdemokraterna 2

Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI) 1

            ____

              21mandat

Socialdemokraterna 18

Vänsterpartiet 2

Roger Max Tel 0730-60 28 72

Franco Sincic Tel 0142-105 98

Miljöpartiet 2

Mikaela Höjdevall Tel 0730-61 67 02

Eric Westerberg Tel 0730-24 85 77

              ____
              22mandat

Tusen miljoners tack!

Bygdelaget Normlösa Skeppsås Vallerstad

Anette
2011-10-10 20:28 [ 13 ]

Jag o min man tog ju steget att flytta ut till landet för att vår son skulle få växa upp på landet o få gå i en liten skola på landet så länge som möjligt. Jag vill inte att han ska bli tvingad att åka skolbuss vid 9-10 års ålder. Behöva gå på en stor skola där det kan kännas mer otryggt o sen behöva vänta på en skolbuss både en o två timmar innan det är dags att åka hem. Som Anna skrev ovan. har kommunen kollat vad det kostar med skolbussarna och hur mycket man "sparar". Gör om o gör rätt. Låt istället Mantorpsungarna få flytta ut till landsortsskolan.

Lise-Lott Winnberg
2011-10-11 08:25 [ 14 ]

Sök på Facebook "Bygdelaget Normlösa Skeppsås Vallerstad" Det finns en namnlista som ni kan gilla.

Lise-Lott Winnberg
2011-10-11 12:30 [ 15 ]

Politiker hör vår åsikt:

Vi vill att du skall se vår vision och förstå konsekvensen av att genomdriva skolnämndens och senare KS budgetutrednings förslag gällande våra barn och landsbygdsskolor.

Landsbygdsskolornas flytt av diverse årskurser är landsbygdsfrågor och bör behandlas som landsbygdsfrågor. Våra skolor berör 4 landsbygdsgrupper utav kommuns 7 landsbygdsgrupper. Landsbygdsdepartementet vill satsa på inflyttning till landsbygden. Vi vill att vi tillsammans gör detsamma. Vi är rena tillgångar för Mjölby kommun.

En flytt av årskurs 4-5 innebär att årskurs F-3 blir dyrare per elev och nästa steg blir att flytta även dessa klasser. Detta blir en kedjereaktion som blir olycklig för hela Mantorp Rektorsområde.

När den nyinflyttade barnkullen (Normlösa/Mantorp/Veta/Västra Harg) skall in i grundskolan blir barnkullarna i skola större och större. Normlösa har öppnat en tredje avdelning på Normlösa förskola.

Landsbygdsskolor är en resurs för stora barnkullarna. Idag behandlas vi som en avvecklande skola där barnantalet växer spiralformat.

Det handlar om upptagningsområden och deras administration/utformning.

Det handlar om nyinflyttning. Vi ser schaktning av 25 nya tomter i direkt anslutning till skolan. Privata intressenter har påbörjat arbete. Välkommen ut och titta på schaktningen.

Visionen är att unga nybildade familjer från Linköping/Motala kommun tar steget och bosätter sig i Normlösa.

Mjölby kommun och Mantorp Rektorsområde behöver våra Landsbygdsskolor för att få ihop skolpengen och elevantalet/skola och klass. Vi alla borde lägga krutet på nyinflyttning till Normlösa och Västra Harg, profilera våra Landbygdsskolor och administrera upptagningsområdet till våra skolor.

Bygg ut Landsbygdsskolorna och återför årskurs 6. Jag citerar en elev från årskurs 6 (2010/2011). ”Vi fick bara sitta och göra samma saker i årskurs 6 som i årskurs 5 på Normlösa skola. Jag saknade närheten till skogen/naturen och utflykter som vi hade i Normlösa”. Det skulle vara intressant och höra årskurs 6 från (2011/2012) eftersom de inte fick plats i lokalerna för mellanstadiet. De sitter nu i samma lokaler som högstadiet.

Landsbygdsskolorna är lösningen på dagens och framtidens "skolfrågor" om vi alla gör rätt beslut nu kommer kommun tjäna miljoner nu och i framtiden. Det handlar alltid om att ta rätt beslut i rätt tid, man kan aldrig spara sig ur en kris.

"De samhällen som lyckats ta fasta på det positiva i närheten mellan människor är också de samhällen som mer framgångsrikt än andra vågar prova nya lösningar och se möjligheterna istället för problemen" Vi funderar på profilering av skolan. (IK-ämnen: MatematIK, TeknIK, MusIK, GymnastIK, DatorteknIK).

Normlösa skolas elever har tidigare visat att de är duktiga matematiker och strategiker. De har under tre års tid varit med i finalen på Schackfyran. De har placerat sig som det bästa Östgöta-laget med en 16:de placering (finalen,2008).

Naturämnen: Marinbiologi vore ett ämne att satsa på. Vi har vattendrag som rinner strax intill våra Landsbygdsskolor. Det kan vara ett samarbete mellan skolor i Mjölby tätort och våra Landsbygdsskolor. Vi ligger på en vattentäckt. Det är viktigt att man lär sig varför det är viktigt med rent vatten och hur man kan rena det.

Samhällsämnen: Vi har ständigt en öppen dialog och ser varandra. Elevrådsfrågor är viktiga för våra Landsbygdsskolor. Besök våra Landsbygdsskolor!

Vi har en sommarsimskola som drivs av idrottsföreningen. Det finns flera grupper med barnfotboll och barngymnastik som drivs av idrottsföreningen.

Många av våra barn och ungdomar spelar instrument i Kulturskolans grupper.

”Vi vill och vi kan och vi bryr oss”. Låt oss förmedla Landsbygdsskolans trygghet till resten av rektorsområdet. Snälla låt alla våra barn och ungdomar få hålla kvar den känslan.

Det är där och då vi börjar spara tid och pengar.

Besök våra hemsida www.bypasset.se och www.vastraharg.com

Vi vill gärna se din åsikt om situationen och vad du tycker
Tack för att du läst!

Björn Stridbeck
2011-10-12 23:59 [ 16 ]

Självklart stödjer Sverigedemokraterna tanken på "en levande landsbygd" och vi gillar inte idén att lägga ner skolan i Västra Harg.

Lise-Lott Winnberg
2011-10-20 15:19 [ 17 ]

Kära Vänner!

Vi gjorde det eller hur det nu gick till! Jag är glad som en koltrast på våren.

Skolnämndens ordförande meddelade att skolnämnden tar tillbaka förslaget. Det kommer ej finnas med som förslag på besparing.

 1. Årskurs 4 och 5 vid Normlösa och Västra Hargs skolor flyttas till Mantorp. Eleverna skulle då kunna gå in i befintliga klasser. Besparingen beräknas bli två lärartjänster, lön inkl po är 900.000 tkr. Då det rör sig om ca 25-30 barn kan skolskjutsarna komma att utökas. Beräknad kostnad för det 200.000 kr. En besparing på totalt 700.000 kr.

Vi måste skapa en skolgrupp som skall jobba med profilering av Normlösa Skola

Tusen miljoners tack! och nu omgrupperar vi för nästa steg "Profilering av Normlösa skola"

Lise-Lott Winnberg
2011-10-24 10:51 [ 18 ]

Hej

Vill du vara med i skolgruppen och påverka Normlösa skolas framtid?

Kontakta Lise-Lott Winnberg och/eller Lars Landelius Bygdelaget Normlösa Skeppsås Vallerstad

Ps. Inomkort startas en ny diskussion angående Normlösa skolas profilering. Tyck till och för fram din åsikt. Ds.

Lägg till kommentar

Var hövlig tack.

(Använd "Markdown" för att formatera.)

Denna fråga används för att undvika spam:

Normlösa Skola Skolavslutning

Tipsa oss...

om saker som är på gång eller annat som du skulle vilja läsa om här. Du kanske själv har något intressant att berätta... Maila in ditt bidrag till webmaster@bypasset.se

Fler Tips...

Vill ditt företag synas här?

_______________

_______________

_______________


Bredbandsnät
i Mjölby kommun

_______________


Solsidan
Bygg vid vattnet, på landet, nära staden
-Normlösa utanför Mantorp

_______________

_______________

_______________


Din lokala Bank
Mjölby
www.swedbank.se

_______________

_______________

 
Bygdelaget Normlösa Skeppsås Vallerstad