Bypasset

http://www.bypasset.se/moxie/varautvecklingsgrupper/bygdelagetNSV/bygdelagetnyheter/vill-du-ka-skridskor-i-no.shtml

Vill du åka skridskor i Normlösa i vinter?

Det förutsätter kyla (den verkar vara på gång) och det krävs ett antal händer som fixar isen. Vi behöver bli fler, kan du hjälpa till? Kontakta Fredrik Jegermalm 070 - 893 22 90 eller Johan Adolfsson 360292