Samrådsmöte

Publicerad 2005-06-22

Programsamråd

 

Detaljplan för del av Normlösa 2:9, Mjölby kommun

Programsamråd om förslaget pågår den 17 juni – 22 juli 2005. Området är beläget väster om Normlösa skola och kyrka. Syftet med planförslaget är att möjliggöra ca 20 friliggande enbostadshus på åkermark. Slänten närmast ån omfattas inte av planläggning. Mellan slänt och bebyggelse tillskapas allmän platsmark för lek- och rekreation. Tomter ca 40 m in på strandskyddszon prövas.

Allmänt samrådsmöte för utbyte av information och synpunkter äger rum den 29 juni 2005 kl 18.00 i Normlösa skola. Synpunkter på förslaget lämnas till byggnadskontoret senast den 22 juli 2005.

Handlingar finns tillgängliga på Byggnadskontoret, Stadshuset, Burensköldsvägen 11 i Mjölby, vardagar kl 09.00-15.30, dit ni också kan vända er för information.

BYGGNADS- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN

 

Tipsa oss...

om saker som är på gång eller annat som du skulle vilja läsa om här. Du kanske själv har något intressant att berätta... Maila in ditt bidrag till webmaster@bypasset.se

Fler Tips...

Vill ditt företag synas här?

_______________

_______________

_______________


Bredbandsnät
i Mjölby kommun

_______________


Solsidan
Bygg vid vattnet, på landet, nära staden
-Normlösa utanför Mantorp

_______________

_______________

_______________


Din lokala Bank
Mjölby
www.swedbank.se

_______________

_______________

 
Bygdelaget Normlösa Skeppsås Vallerstad