Årsmöte Bygdelaget Normlösa Skeppsås Vallerstad

Publicerad 2007-03-04

Välkommen till Årsmöte

Med Bygdelaget för Normlösa, Skeppsås och Vallerstad.

Plats: Normlösa församlingshem Tid: Söndagen 18 mars kl 18.00

Bygdelaget är ett samverkansorgan för våra byar. Styrelsen består av representanter från samtliga byar. Bygdelaget arbetar för att samordna och utveckla verksamhet utifrån det gemensammas bästa. All verksamhet bygger ett frivilligt och uppriktigt åtagande från bybor. Vi söker de som ser möjligheter i att genom support och deltagande i verksamheten, stort som smått utveckla både sig själva, familjen och de värden som finns i bygden. Vårt arbetssätt är att bilda arbetsgrupper som utvecklar och löser olika frågor.

Vi vill att människor ska känna att de kan påverka bygdens utveckling och att man är välkomna till bygdens olika verksamheter.

Vi vill att människor väljer att bo i eller flytta till vår bygd därför:

Att det är en bygd som lever och utvecklas.

Att vi som bor och verkar ständigt prövar och utvecklar bygdens gemensamma vision som är gjord av barn, ungdomar och vuxna.

Att det är en bygd som bygger på en positiv människosyn, demokratiska värderingar och gemensamma utgångspunkter för utvecklingen av människor och livskvalitet i bygden .

Att det är en bygd med en framgångsrik skola och barnomsorg

Att det är en bygd som värnar om de gemensamma värden och resurser som finns och utvecklas i bygden

Vårt arbete med:

Samsyn

Att finna samsyn, det vill säga skapa förståelse för olikheter och mötesplatser för diskussion är en viktig uppgift för styrelsen samt vara remissorgan i olika frågor. Vi vill samla och ge människor en möjlighet till dialog och samverkan.

Näringsliv

Att stödja och bidra till ökad företagsamhet i vår bygd.

Samverkan

Genom en konstruktiv samverkan med människor i bygden, kommunen, skolan, kyrkan, föreningar och företag ökar möjligheterna till en rik miljö och mångfald för alla som bor och verkar i bygden.

Vad har vi bidragit till under året som gått och vad har konkret åstadkommits?

Året som gått har präglats av att fullfölja vårt energiprojekt samt följa samordningen och utvecklingen av den framtida energianvändningen i vår skola och kyrka. Vi har fortsatt att utveckla vår hemsida Bypasset .se och hälsar Bjälbo välkomna till vår portal

Genom engagerade medlemmar har vägar upprustats för säkra transporter inom området.

EU och Leader i vår bygd.

Bygdelaget har varit engagerat i utvecklandet av ett nytt leaderområde. Detta kommer att gagna våra föreningar och företag. Under 2007 kommer det att bildas ett leaderområde där kommen och våra byar ingår. Därför kommer det att utvecklas ett partnerskap mellan det ideella, företagandet och det offentliga för att lokalt samverka. Det öppnar nya möjligheter att söka medel för föreningar och företag kring olika projekt. Vänd dig till bygdelaget för mer information eller om du har idéer.

 

Vi välkomnar fler som vill engagera sig i smått som stort för vår bygd. Vi vill motverka den så kallade inlärda hjälplösheten eller uttrycken det är ingen ide, det går inte eller jag har inte tid.

 

Välkomna

Bygdelagets styrelse

 

Bli medlem i Bygdelaget

Sätt in 40kr på bankgironr:5042-9364. Märk inbetalningen med Bygdelaget NSV samt ditt namn.

Fler Tips...

Vill ditt företag synas här?

_______________

_______________

_______________


Bredbandsnät
i Mjölby kommun

_______________


Solsidan
Bygg vid vattnet, på landet, nära staden
-Normlösa utanför Mantorp

_______________

_______________

_______________


Din lokala Bank
Mjölby
www.swedbank.se

_______________

_______________

 
Bygdelaget Normlösa Skeppsås Vallerstad