Bypasset

http://www.bypasset.se/moxie/varautvecklingsgrupper/bygdelagetNSV/bygdelagetnyheter/lyckad-sommartrff-p-isber.shtml

Lyckad sommarträff på Isberget

Bygdelagets sommarträff vid vindkraftverken på Isberget blev en lyckan tillställning, vädret var perfekt för ett möte i det fria. Lennart Andersson (Isberget) och Rolf Petterson (Vindkraftskonsult) berättade om projektet med vindkraftverken på Isberget och vindkraft i allmänhet.

Vi fick bl a lära oss att det tre vindkraftverken tillsammans kommer att producera ca 4800 MWh årligen. Som jämförande exempel berättade de att Vågforsen kraftstation producerar ca 4400 MWh per år. Vindkraftverken har en toppeffekt på 850 kW som nås vid en vindstyrka av 13m/s.

Om man är intresserad av vindkraftsstatistik kan man hitta aktuella siffror på Vindstat.

Träffen avslutades med fika vid foten att ett vindkraftverk.