Bypasset

http://www.bypasset.se/moxie/varautvecklingsgrupper/bygdelagetNSV/bygdelagetnyheter/intresseanmlan-fiber.shtml

Intresseanmälan fiber

Vi tar fortfarande emot intresseanmälningar. Antalet intresseanmälningar är avgörande för om länsstyrelsen beviljar stöd till vårt projekt. Din anmälan är viktig. Just nu har vi fått in 182 anmälningar och målet är minst 200.

Vi tar fortfarande emot intresseanmälningar. Antalet intresseanmälningar är avgörande för om länsstyrelsen beviljar stöd till vårt projekt. Din anmälan är därför viktig. Just nu har vi fått in 182 anmälningar och målet är minst 200.

Har du inte skickat in en intresseanmälan så gör det nu:

Skicka epost till fiber@bypasset.se med följande uppgifter:

Namn:
Adress:
Postadress:
Fastighetsbeteckning:
Tel arb./hem/mobil:
E-post:

Eller fyll i banketten Intresseanmalan.pdf och skicka in.

Intresseanmalan (10 KB)