Framtid turism II!

Publicerad 2005-06-12

Utbildnings- och mentorskapsprogram för nystartade turistföretagare

Detta mentorskapsprogram är till för företagare som nyligen har startat verksamhet inom landsbygdsturism (6 månader – 3 år). Målsättningen är att ge deltagarna ett verktyg för att utveckla sitt företagande och göra det till en lönsam sysselsättning.

Mentorskapet innebär att du som nystartad turistföretagare får möjlighet att diskutera och bolla idéer med en erfaren företagare, t. ex. hur denne gjort i sitt företag i samband med marknadsföring, strategiska beslut etc. Detta kan fungera som ett stöd för dig när du ska utveckla ditt företag. Kom dock ihåg att det inte är din mentors uppgift att göra ditt jobb, eller att fatta beslut åt dig, utan ditt företagande är och förblir ditt ansvar.

I detta program ingår även en kurs i entreprenörskap med tillhörande affärsrådgivning samt turistkunskap. Detta kommer att ge dig ny kunskap som du kommer ha nytta av i ditt företagande, men det ger dig också möjlighet att ta del av andra turistentreprenörers erfarenheter och kunskap. Dessa möten ger dig även chansen att bygga nya spännande nätverk, till gagn för dig, men även för dina kurskamrater.

Antalet platser är begränsat och deltagarna kommer att väljas ut genom ansökning i konkurrens. Vi beräknar att 10-15 kommer ges möjlighet att genomgå detta utbildnings- och mentorskapsprogram.

Tidsplan

10 Augusti: sista datum för inkommen ansökan

September: Kick-off, där deltagarna informeras om vad mentorskapsprogram är för något och kursupplägget presenteras.

Oktober: Kurserna startar.

Upplägg

Programmet består av två delar, dels en kurs som innehåller entreprenörskap/rådgivning och turistkunskap, dels själva mentorskapsprogrammet

Kurs /rådgivning

Kursen genomförs i Linköping vid 4 tillfällen och varje pass kommer att omfatta 4-5 timmar. Innehållet i kursen är följande:

 

  • Affärsplan

Syftet med dagen är att deltagarna skall förstå varför man har nytta av en affärsplan och hur affärsplanen och det arbete som den inneburit stärker affärsmässighet och lönsamhet.

Vi går igenom varför det är relevant att skriva en affärsplan, vilken struktur som är lämplig och hur man praktiskt skall tillämpa frågeställningarna. Tyngden kommer främst att läggas på affärssystemet för turistföretagaren och hur företagaren skall analysera momenten i sin verksamhet för att kunna prioritera kärnområden och därigenom skapa möjlighet till tillväxt. För att stimulera till verksamhet går vi igenom ett affärsplanexempel och alla deltagarna får tillgång till mallar samt frågeställningar som guidar affärsplaneringen till en informativ struktur.

 

  • Hur förstå marknaden, marknadsföring

Vi börjar med grundläggande frågeställningar kring turism: Vilka aktörer finns på marknaden och vilka är deras roller? Vi fortsätter med ett avsnitt om framtidens turism och vilka trender som man kan se de närmaste åren. Den turistiska utvecklingen går snabbt och många nya företag startar turistisk verksamhet och därför är det är viktigt att ha kunskap om vilka konkurrenterna är och vilka tjänster/produkter de erbjuder.

Vi går igenom resegarantilagen. Hur ser kunderna ut och var finns de? Vi fokuserar på den svenska marknaden i första hand, men vi hinner också se hur den internationella marknaden fungerar och vad som krävs för att lyckas där.

Vi avslutar med att diskutera och ge tips på hur vi marknadsför och säljer våra tjänster/produkter.

 

  • Kalkylering

Syftet med dagen är att deltagarna skall få en ökad förståelse för de olika delarna i en kalkyl och hur en kalkyl kan påverkas.

Deltagarna får göra enkla överslagskalkyler som sedan byggs vidare med frågeställningar kring: Antalet kunder, prisets påverkan och momssatser inom turistverksamhet. Allt mynnar ut i uppskattningar kring risker och hur företaget skall prioritera sina satsningar för att uppnå en ökad lönsamhet. Alla övningar kommer i största möjliga mån att utföras på det egna företagets siffror och verklighet. Det ska hela tiden vara möjligt att få individuell hjälp men även att diskutera i gruppen vad som är ”rimligt”.

 

  • Service och kvalitet

För att lyckas med ett turistföretagande ska många delar samverka: Pris, kvalité och värdskap. Utifrån goda exempel från andra företag tittar vi närmare på relationen mellan pris och kvalité. Vad förväntar sig kunderna när de köper dina tjänster/produkter? Värdskap är ett viktigt konkurrensverktyg och det innebär så mycket mer än bara bra service. Det finns flera olika typer av kvalitetssäkring för företag och vi går igenom några av dem. Med utgångspunkt från ditt eget företag sätter du ribban när det gäller service och kvalité.

 

  • 2 timmars individuell affärsrådgivning per företag
Mentorskapsprogram

Varje deltagare kommer att erbjudas ca. 20 timmars rådgivning av en erfaren företagare. Genom att fylla i en ansökan får vi information så att vi kan matcha ihop dig med en mentor som vi tror är lämplig för dig. Denna ansökan kommer eventuellt att kompletteras med telefonintervjuer så att vi har ett bra underlag för denna matchning. Du kommer även att träffa din mentor för ett inledande samtal. Om du tycker att mentorn uppfyller dina önskemål/förväntningar så börjar ni ert samarbete omgående. Om du, eller mentorn, tycker att det inte fungerar försöker vi hitta en ny mentor åt dig.

 

Ni bör träffas ca. en gång per månad och varje möte bör omfatta ca. 3 timmar.

Efter genomgången utbildning kommer du att få ett intyg som visar vad programmet har omfattat.

Kostnad för deltagande

Varje deltagare betalar 1500 kronor för deltagande i detta program (verklig kostnad är ca. 15 000 per person). Medverkan är således starkt subventionerad.

Genomförandeperiod

September 2005 – juni 2006.

Övrigt

Kvaliteten på detta program är till stor del beroende av deltagarnas egna engagemang. I samband med kursstart skriver du på ett kontrakt där du förbinder dig att delta i kursen och att du ska göra din del för att mötena med mentorn ska bli så givande som möjligt. Avgiften betalas tillbaka endast i undantagsfall, t. ex. på grund av sjukdom. Det är ditt ansvar att du kan avsätta den tid som krävs för att delta i detta program.

Kontaktpersoner

Patric Andersson, Länsstyrelsen, telefon 013 – 19 65 11, e-mail: patric.andersson@e.lst.se

Erik Gotborn, Länsstyrelsen, telefon 013 – 19 65 74, e-mail: erik.gotborn@e.lst.se

 

Framtid turism II! genomförs av Länsstyrelsen Östergötland genom Sveriges miljö- och landsbygdsprogram.

 

Tipsa oss...

om saker som är på gång eller annat som du skulle vilja läsa om här. Du kanske själv har något intressant att berätta... Maila in ditt bidrag till webmaster@bypasset.se

Fler Tips...

Vill ditt företag synas här?

_______________

_______________

_______________


Bredbandsnät
i Mjölby kommun

_______________


Solsidan
Bygg vid vattnet, på landet, nära staden
-Normlösa utanför Mantorp

_______________

_______________

_______________


Din lokala Bank
Mjölby
www.swedbank.se

_______________

_______________

 
Bygdelaget Normlösa Skeppsås Vallerstad