Framtid för Normlösa skola

Publicerad 2014-10-10

Normlösa skolavslutning

Angående utbildningsnämndens utredning av skolorganisationen i Mantorp

Vi är en grupp föräldrar i Normlösa som har tagit del av utredning angående nedläggning av landsbygdsskolorna som redovisades i april för utbildningsnämnden. Beslut kring denna fråga kommer att fattas 141028.

Som ni säkert förstår är vi ju såklart bekymrade: detta har ju en signifikant påverkan på våra barn och vår bygd!

Är du intresserad och vill engagera dig, hör av dig omgående till:

Karin Ljungars Lundqvist
karin.l.lundqvist@gmail.com
Ordförande Bygdelaget

Ellinor Werner
Ellinor.t.werner@gmail.com
Sekreterare Normlösa IF

 

Bli medlem i Bygdelaget

Sätt in 40kr på bankgironr:5042-9364. Märk inbetalningen med Bygdelaget NSV samt ditt namn.

Fler Tips...

Vill ditt företag synas här?

_______________

_______________

_______________


Bredbandsnät
i Mjölby kommun

_______________


Solsidan
Bygg vid vattnet, på landet, nära staden
-Normlösa utanför Mantorp

_______________

_______________

_______________


Din lokala Bank
Mjölby
www.swedbank.se

_______________

_______________

 
Bygdelaget Normlösa Skeppsås Vallerstad