Bypasset

http://www.bypasset.se/moxie/varautvecklingsgrupper/bygdelagetNSV/bygdelagetnyheter/framtid-fr-normlsa-skola.shtml

Framtid för Normlösa skola

Angående utbildningsnämndens utredning av skolorganisationen i Mantorp. Beslut kring denna fråga kommer att fattas 2014-10-28. Bryr du dig?

Normlösa skolavslutning

Angående utbildningsnämndens utredning av skolorganisationen i Mantorp

Vi är en grupp föräldrar i Normlösa som har tagit del av utredning angående nedläggning av landsbygdsskolorna som redovisades i april för utbildningsnämnden. Beslut kring denna fråga kommer att fattas 141028.

Som ni säkert förstår är vi ju såklart bekymrade: detta har ju en signifikant påverkan på våra barn och vår bygd!

Är du intresserad och vill engagera dig, hör av dig omgående till:

Karin Ljungars Lundqvist
karin.l.lundqvist@gmail.com
Ordförande Bygdelaget

Ellinor Werner
Ellinor.t.werner@gmail.com
Sekreterare Normlösa IF