Dikesgrävning

Publicerad 2008-04-22

Hej

Lite information kring pågående dikesrensningar i Normlösa med omnejd.
Jag heter Johan Bjurström och är platschef på driftområde Mjölby.Vi är
Vägverkets entreprenör i området dvs vi ansvarar för drift och underhåll av
statliga vägar i västra Östergötland.
Det som pågår i Normlösa med omnejd är dikesrensning och kantskärning.Varför
man gör detta är för att bla få tillfredsställande vattenavrinning från
vägen samt att man säkrar vattenavrinningen i vägdikena.Någon rensning av
diken på dessa vägar har jag heller aldrig varit med om (började jobba på
Vägverket i Mantorp 1990).
De båda vägarna som detta jobb berör är som ni redan vet Normlösa-Öjebro
samt Skeppsås-Gottlösa.Båda dessa vägar har dålig och sliten vägbeläggning
samt låg bärighet.Med dikesrensningen luftas vägkroppen,innestående vatten
ges möjlighet att tas sig ut.

Vad händer då efter denna dikesrensning:
Ganska snart efter att vi är färdiga med Gottlösa-vägen kommer vi att
asfaltsjustera båda vägarna där det idag är mycket skador.Dessa arbeten
startar i området under nästa vecka och fortskrider sedan fram till början
av juni månad.Exakt när de börjar med Normlösa-vägarna vet jag inte idag,det
hänger mycket på vädret,men om allt går som det ska bör de vara kring
Normlösa under vecka 19-20.
När då denna asflatsjustering är gjord kommer vägarna att få vara ifred från
oss till förhoppningsvis 2009 för då är tanken att vägarna skall få en ny
yta en sk ytbehandling (bitumenemulsion och makadam).

Hoppas ni står ut med oss för vår tanke är att ni skall få bättre,jämnare
och mer bärighetståliga vägar framöver.

Har NI ytterligare frågor är NI välkomna att ringa oss

Med vänlig hälsning

Johan Bjurström
Platschef NCC Driftområde Mjölby
Hagalundsgatan 4
595 94 Mjölby
Tel 0142-836 71

 

Bli medlem i Bygdelaget

Sätt in 40kr på bankgironr:5042-9364. Märk inbetalningen med Bygdelaget NSV samt ditt namn.

Fler Tips...

Vill ditt företag synas här?

_______________

_______________

_______________


Bredbandsnät
i Mjölby kommun

_______________


Solsidan
Bygg vid vattnet, på landet, nära staden
-Normlösa utanför Mantorp

_______________

_______________

_______________


Din lokala Bank
Mjölby
www.swedbank.se

_______________

_______________

 
Bygdelaget Normlösa Skeppsås Vallerstad