Ansökningsblankett Bygdepeng

Ansökan:
Original skall lämnas till Kassören (Lennart Andersson, Vallerstad) och Kopia skickas till Ordförande via e-post (lise_lott.winnberg [snabel-a] bypasset.se). Ansökan kommer tas upp på nästkommande styrelsemöte då beslut tas i frågan. Datum för möte står i styrelseprotokoll utlagda på Bypasset under Bygdelaget/Protokoll.

Redovisning:
Genomförd aktivitet lämnas redovisning in tillsammans med bifogade bilder från aktiviteten. Detta skickas till vår redaktör (webmaster@bypasset.se).


 

Bli medlem i Bygdelaget

Sätt in 40kr på bankgironr:5042-9364. Märk inbetalningen med Bygdelaget NSV samt ditt namn.

Fler Tips...

Vill ditt företag synas här?

_______________

_______________

_______________


Bredbandsnät
i Mjölby kommun

_______________


Solsidan
Bygg vid vattnet, på landet, nära staden
-Normlösa utanför Mantorp

_______________

_______________

_______________


Din lokala Bank
Mjölby
www.swedbank.se

_______________

_______________