Bypasset

http://www.bypasset.se/moxie/skolan/normlosaskola/normlsa-skolas-framtid-nnu-oviss.shtml

Normlösa skolas framtid ännu oviss

Utbildningsnämnden fick i våras uppdrag att spara pengar, och förslaget som då lades innebar att man skulle lägga ner Normlösa och Västra Hargs skolor. I förra veckan träffade Normlösa skolas intresseförening delar av utbildningsnämnden som berättade om situationen, och tog del av tankar och förslag från intresseföreningen. Mötet var bra och konstruktivt och framför allt tryckte man på att detta är ett beslut som inte kan tas av utbildningsnämnden då beslutet har konsekvenser bortom vad som är utbildningsnämndens uppdrag. 

Normlösa skola-2

Utbildningsnämnden fick i våras uppdrag att spara pengar, och förslaget som då lades innebar att man skulle lägga ner Normlösa och Västra Hargs skolor. I förra veckan träffade Normlösa skolas intresseförening delar av utbildningsnämnden som berättade om situationen, och tog del av tankar och förslag från intresseföreningen. Mötet var bra och konstruktivt och framför allt tryckte man på att detta är ett beslut som inte kan tas av utbildningsnämnden då beslutet har konsekvenser bortom vad som är utbildningsnämndens uppdrag. 

 
Utbildningsnämnden har nu beslutat att flytta beslutet till kommunstyrelsen, och att beslut inte kommer tas förrän i början på nästa år.  Man vill därmed skjuta beslutet så att det tas av de politiker som valdes 2014 - dessa tillträder inte förrän i januari. Man vill helt enkelt inte riskera att man tar ett beslut nu som sedan rivs upp i januari. 
 
Normlösa skolas intresseförening är en grupp engagerade föräldrar som träffas och försöker forma argument för varför skolan bör vara kvar och föreslå alternativa lösningar. Vill du engagera dig också? Kontakta Karin Ljungars Lundqvist karin.l.lundqvist@gmail.com