This website is accessible to all versions of every browser. However, you are seeing this message because your browser does not support basic Web standards, and does not properly display the site's design details. Please consider upgrading to a more modern browser. (Learn More).

Normlösa skolas framtid ännu oviss

Utbildningsnämnden fick i våras uppdrag att spara pengar, och förslaget som då lades innebar att man skulle lägga ner Normlösa och Västra Hargs skolor. I förra veckan träffade Normlösa skolas intresseförening delar av utbildningsnämnden som berättade om situationen, och tog del av tankar och förslag från intresseföreningen. Mötet var bra och konstruktivt och framför allt tryckte man på att detta är ett beslut som inte kan tas av utbildningsnämnden då beslutet har konsekvenser bortom vad som är utbildningsnämndens uppdrag. 

En länk till denna sida kommer inkluderas i ditt meddelande.

E-postadresser angivna i denna tjänst kommer enbart användas till att skicka denna länk.

Denna fråga används för att undvika spam:

 
Våra skolor