Bypasset

http://www.bypasset.se/moxie/foreningar/vallerstadhembygd/vhembygdarkiv/ggsexa.shtml

Äggsexa

Torsdagen den 15 april kl. 14.00 inbjuds alla till dagledigträffens traditionella äggsexa.

Anmäl er till Uno Jernér, tel 0142-363126 senast den 12 april.

Välkomna!